لطفا کمی صبر کنید....

بانک جامع متون علمی اقتصاد مقاومتی - تعداد آثار: ۲۳۹ عدد
مقالات، پایان نامه ها، گزارش های پژوهشی و کتب مرتبط با اقتصاد مقاومتی خود را از طریق دکمه بارگزاری به این بانک جامع اضافه کنید.
نوع اثر نام اثر مکان ارائه نویسنده اصلی سال ارائه دریافت
نشریه ویژه نامه دوم اقتصاد مقاومتی فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد حسین عبادی ۱۳۹۶
مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رضا یارمحمدی ۱۳۹۶
مقاله تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام جواد نوری ۱۳۹۵
مقاله بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام احسان حدیدی ۱۳۹۵
مقاله اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد نوفرستی ۱۳۹۵
مقاله بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیره راثی ۱۳۹۵
مقاله تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی) کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یاسر سلیمانی ۱۳۹۵
مقاله اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام وحید شقاقی شهری ۱۳۹۵
مقاله تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا مقتدایی ۱۳۹۵
مقاله آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مبینی ۱۳۹۵